اسداله زاده

09351759526 , 09351759526
امروز : 1397/11/29 /

اسداله زاده


با سلام این
اسداله زاده هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید .


الکتروموتور ، دينام ، گيربکس و ژنراتور
الکتروموتور ، دينام ، گيربکس و ژنراتور
الکتروموتور ، دينام ، گيربکس و ژنراتور

مطالب من