88461233 , 09128442074
امروز : 1397/12/02 /


واردکننده و توزیع کننده تجهیزات آزمایشگاهی -کیتها و قرص های تست آب-تعمیرات تخصصی- موادشیمیایی


WTW-فروش محصولات WTW
پی اچ متر قلمی-الکترودPh متر
کیت فسفات کمپراتوری Lamotte
قرص کلر DPD3 دی پی دی Lamotte
فروش کیت ها و نوار استریپ پارامترهای آب LAMOTTE
کیت فسفات کمپراتوری Lamotte

مطالب من